Strādājam visā Latvijā

Elektromontāžas pakalpojumi

 • Elektromontāžas darbi.
 • Elektroietaišu mērījumi līdz 35 kV.
 • Elektroietaišu apkalpošana.
 • Zibensaizsardzība – aktīvā un pasīvā.
 • Zibensnovedēji.
 • Ugunsdzēsības signalizācija.
 • Apsardzes signalizācija.
 • Videonovērošanas sistēmas.
 • Telekomunikācijas sistēmas.
 • Elektroietaišu būvuzraudzība.
 • Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvuzraudzība.